Hiển thị tất cả 10 kết quả

Tắc kê nở nhựa được dùng rộng rãi trong xây dựng. Sản phẩm trung gian giữa tường và vít, giúp thuân lợi trong việc đóng đồ dùng lên tường