Tắc kê Bướm 01 – 1,000 cái

107,000 

Tắc kê Bướm R01 loại thông dụng

Qui cách đóng gói: 1,000 cái / Bịch

Màu sắc: Trắng